Reklamace

V souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní
od převzetí zboží

Kupující – spotřebitel:

Jméno: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Prodávající: Radka Volfová, 9. května 531, Mníšek p. B. 252 10; IČ: 75864801

Číslo objednávky nebo číslo faktury: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum prodeje: ……………………………………………………………………………………………………………………

Označení vráceného zboží:, můžete přiložit i fakturu, na které vrácené označíte

Důvod vrácení zboží: (nemusí být uveden)

Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ………………………………………… /……………………

poštovní poukázkou na adresu: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Datum a podpis kupujícího, spotřebitele

Nevyhovující zboží zasílejte na adresu: Radka Volfová, 9. května 531, 252 10 Mníšek pod Brdy